Meizhou Bay cross-sea bridge of Fuzhou-Xiamen high-speed railway under construction
Xinhua
1604331455000
A laborer works at the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province, Nov. 2, 2020. The bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Song Weiwei)
Laborers work at the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province, Nov. 2, 2020. The bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Song Weiwei)
A laborer works at the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province, Nov. 2, 2020. The bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Song Weiwei)
Laborers work at the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province, Nov. 2, 2020. The bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Song Weiwei)
Aerial photo taken on Nov. 2, 2020 shows the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province. The bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Song Weiwei)
A laborer works at the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province, Nov. 2, 2020. The bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Song Weiwei)
Aerial photo taken on Nov. 2, 2020 shows the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province. The bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Du Huaju)
Aerial photo taken on Nov. 2, 2020 shows laborers working at the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province. The bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Du Huaju)
Aerial photo taken on Nov. 2, 2020 shows the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province. The bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Song Weiwei)
Laborers work at the construction site of Meizhou Bay cross-sea bridge of the Fuzhou-Xiamen high-speed railway in southeast China's Fujian Province, Nov. 2, 2020. The bridge is part of the province's Fuzhou-Xiamen high-speed railway, the first cross-sea high-speed railway in China, which is expected to be put into operation in 2022. (Xinhua/Song Weiwei)