Paragliders take part in contest in Liuzhi, Guizhou
Xinhua
1605414947000
Paragliders take part in a contest in Liuzhi special region, Liupanshui City, southwest China's Guizhou Province, Nov. 14, 2020. (Xinhua/Tao Liang)
A paraglider takes part in a contest in Liuzhi special region, Liupanshui City, southwest China's Guizhou Province, Nov. 14, 2020. (Xinhua/Tao Liang)
Liao Qingli, a paraglider, takes part in a contest in Liuzhi special region, Liupanshui City, southwest China's Guizhou Province, Nov. 14, 2020. (Xinhua/Tao Liang)
A paraglider takes part in a contest in Liuzhi special region, Liupanshui City, southwest China's Guizhou Province, Nov. 14, 2020. (Xinhua/Tao Liang)
Paragliders take part in a contest in Liuzhi special region, Liupanshui City, southwest China's Guizhou Province, Nov. 14, 2020. (Xinhua/Tao Liang)
A paraglider takes part in a contest in Liuzhi special region, Liupanshui City, southwest China's Guizhou Province, Nov. 14, 2020. (Xinhua/Tao Liang)
A paraglider takes part in a contest in Liuzhi special region, Liupanshui City, southwest China's Guizhou Province, Nov. 14, 2020. (Xinhua/Tao Liang)
Xiong Gang, a paraglider, takes part in a contest in Liuzhi special region, Liupanshui City, southwest China's Guizhou Province, Nov. 14, 2020. (Xinhua/Tao Liang)
Paragliders take part in a contest in Liuzhi special region, Liupanshui City, southwest China's Guizhou Province, Nov. 14, 2020. (Xinhua/Tao Liang)
A paraglider takes part in a contest in Liuzhi special region, Liupanshui City, southwest China's Guizhou Province, Nov. 14, 2020. (Xinhua/Tao Liang)
A paraglider takes part in a contest in Liuzhi special region, Liupanshui City, southwest China's Guizhou Province, Nov. 14, 2020. (Xinhua/Tao Liang)