White dolphin seen in Sanniangwan sea area in Guangxi
Xinhua
1528772551000

A Chinese white dolphin sports in the Sanniangwan sea area in Qinzhou city, South China's Guangxi Zhuang autonomous region, June 10, 2018. (Photo/Xinhua)

A Chinese white dolphin sports in the Sanniangwan sea area in Qinzhou city, South China's Guangxi Zhuang autonomous region, June 10, 2018. (Photo/Xinhua)

A Chinese white dolphin sports in the Sanniangwan sea area in Qinzhou city, South China's Guangxi Zhuang autonomous region, June 10, 2018. (Photo/Xinhua)

A Chinese white dolphin sports in the Sanniangwan sea area in Qinzhou city, South China's Guangxi Zhuang autonomous region, June 10, 2018. (Photo/Xinhua)