Tourism developed in China's Guizhou
Xinhua
1605617576000
Tourists watch dance performances at Langde Village of Miao ethnic group in Leishan County, Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province, Nov. 16, 2020. (Xinhua/Liu Xu)
A villager of the Miao ethnic group proposes a toast to a tourist at Langde Village of Miao ethnic group in Leishan County, Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province, Nov. 16, 2020. (Xinhua/Liu Xu)
Aerial photo taken on Nov. 15, 2020 shows the view of Xiasi Ancient Town of Kaili in Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Liu Xu)
Performers of the Miao ethnic group perform dance for tourists at Langde Village of Miao ethnic group in Leishan County, Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province, Nov. 16, 2020. (Xinhua/Liu Xu)
Aerial photo taken on Nov. 16, 2020 shows the view of Langde Village of Miao ethnic group in Leishan County, Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Liu Xu)
Aerial photo taken on Nov. 15, 2020 shows the view of Xiasi Ancient Town of Kaili in Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Liu Xu)
Aerial photo taken on Nov. 15, 2020 shows the view of Xiasi Ancient Town of Kaili in Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Liu Xu)
Aerial photo taken on Nov. 15, 2020 shows the view of Xiasi Ancient Town of Kaili in Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Liu Xu)