Folk songs of Zhuang ethnic group sung during performance in Nanning
Xinhua
1638768486000
An artist sings folk song of Zhuang ethnic group during a performance in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Dec. 4, 2021. (Xinhua/Zhou Hua)
Children sing folk songs of Zhuang ethnic group during a performance in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Dec. 4, 2021. (Xinhua/Zhou Hua)
Artists perform during a performance on folk songs of Zhuang ethnic group in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Dec. 4, 2021. (Xinhua/Zhou Hua)
Artists sing folk songs of Zhuang ethnic group during a performance in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Dec. 4, 2021. (Xinhua/Zhou Hua)
Artists sing folk songs of Zhuang ethnic group during a performance in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Dec. 4, 2021. (Xinhua/Zhou Hua)
Artists sing folk songs of Zhuang ethnic group during a performance in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Dec. 4, 2021. (Xinhua/Zhou Hua)
Artists sing folk songs of Zhuang ethnic group during a performance in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Dec. 4, 2021. (Xinhua/Zhou Hua)
Artists sing folk songs of Zhuang ethnic group during a performance in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Dec. 4, 2021. (Xinhua/Zhou Hua)
Artists sing folk songs of Zhuang ethnic group during a performance in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Dec. 4, 2021. (Xinhua/Zhou Hua)
Artists perform during a performance on folk songs of Zhuang ethnic group in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Dec. 4, 2021. (Xinhua/Zhou Hua)
Artists perform during a performance on folk songs of Zhuang ethnic group in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Dec. 4, 2021. (Xinhua/Zhou Hua)
Artists sing folk songs of Zhuang ethnic group during a performance in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Dec. 4, 2021. (Xinhua/Zhou Hua)