Yunwu Bridge of Duyun-Anshun expressway under construction
Xinhua
1610325298000
People work at the construction site of the 1,720-meter-long Yunwu Bridge of the Duyun-Anshun expressway in Guiding County, southwest China's Guizhou Province, Jan. 10, 2021. (Xinhua/Yang Wenbin)
People work at the construction site of the 1,720-meter Yunwu Bridge of the Duyun-Anshun expressway in Guiding County, southwest China's Guizhou Province, Jan. 10, 2021. (Xinhua/Yang Wenbin)
Aerial photo shows the construction site of the 1,720-meter-long Yunwu Bridge of the Duyun-Anshun expressway in Guiding County, southwest China's Guizhou Province, Jan. 10, 2021. (Xinhua/Yang Wenbin)
Aerial photo shows the construction site of the 1,720-meter-long Yunwu Bridge of the Duyun-Anshun expressway in Guiding County, southwest China's Guizhou Province, Jan. 10, 2021. (Xinhua/Yang Wenbin)
Aerial photo shows the construction site of the 1,720-meter-long Yunwu Bridge of the Duyun-Anshun expressway in Guiding County, southwest China's Guizhou Province, Jan. 10, 2021. (Xinhua/Yang Wenbin)
People work at the construction site of the 1,720-meter-long Yunwu Bridge of the Duyun-Anshun expressway in Guiding County, southwest China's Guizhou Province, Jan. 10, 2021. (Xinhua/Yang Wenbin)
People work at the construction site of the 1,720-meter-long Yunwu Bridge of the Duyun-Anshun expressway in Guiding County, southwest China's Guizhou Province, Jan. 10, 2021. (Xinhua/Yang Wenbin)
Aerial photo shows the construction site of the 1,720-meter-long Yunwu Bridge of the Duyun-Anshun expressway in Guiding County, southwest China's Guizhou Province, Jan. 10, 2021. (Xinhua/Yang Wenbin)
Aerial photo shows the construction site of the 1,720-meter-long Yunwu Bridge of the Duyun-Anshun expressway in Guiding County, southwest China's Guizhou Province, Jan. 10, 2021. (Xinhua/Yang Wenbin)
A man works at the construction site of the 1,720-meter-long Yunwu Bridge of the Duyun-Anshun expressway in Guiding County, southwest China's Guizhou Province, Jan. 10, 2021. (Xinhua/Yang Wenbin)
Aerial photo shows the construction site of the 1,720-meter-long Yunwu Bridge of the Duyun-Anshun expressway in Guiding County, southwest China's Guizhou Province, Jan. 10, 2021. (Xinhua/Yang Wenbin)
Aerial photo shows the construction site of the 1,720-meter-long Yunwu Bridge of the Duyun-Anshun expressway in Guiding County, southwest China's Guizhou Province, Jan. 10, 2021. (Xinhua/Yang Wenbin)
Aerial photo shows the construction site of the 1,720-meter-long Yunwu Bridge of the Duyun-Anshun expressway in Guiding County, southwest China's Guizhou Province, Jan. 10, 2021. (Xinhua/Yang Wenbin)