Tourists visit Mutianyu Great Wall in Beijing
Xinhua
1603546055000
Aerial photo taken on Oct. 24, 2020 shows a view of the Mutianyu Great Wall in Beijing, capital of China. The Mutianyu Great Wall is a major tourist attraction for autumn views in Beijing. (Xinhua/Ju Huanzong)
Aerial photo taken on Oct. 24, 2020 shows a view of the Mutianyu Great Wall in Beijing, capital of China. The Mutianyu Great Wall is a major tourist attraction for autumn views in Beijing. (Xinhua/Ju Huanzong)
Tourists visit the Mutianyu Great Wall in Beijing, capital of China, on Oct. 24, 2020. The Mutianyu Great Wall is a major tourist attraction for autumn views in Beijing. (Xinhua/Ju Huanzong)
Aerial photo taken on Oct. 24, 2020 shows a view of the Mutianyu Great Wall in Beijing, capital of China. The Mutianyu Great Wall is a major tourist attraction for autumn views in Beijing. (Xinhua/Ju Huanzong)
Tourists visit the Mutianyu Great Wall in Beijing, capital of China, on Oct. 24, 2020. The Mutianyu Great Wall is a major tourist attraction for autumn views in Beijing. (Xinhua/Ju Huanzong)
Aerial photo taken on Oct. 24, 2020 shows a view of the Mutianyu Great Wall in Beijing, capital of China. The Mutianyu Great Wall is a major tourist attraction for autumn views in Beijing. (Xinhua/Ju Huanzong)
Aerial photo taken on Oct. 24, 2020 shows a view of the Mutianyu Great Wall in Beijing, capital of China. The Mutianyu Great Wall is a major tourist attraction for autumn views in Beijing. (Xinhua/Ju Huanzong)
Aerial photo taken on Oct. 24, 2020 shows a view of the Mutianyu Great Wall in Beijing, capital of China. The Mutianyu Great Wall is a major tourist attraction for autumn views in Beijing. (Xinhua/Ju Huanzong)
Aerial photo taken on Oct. 24, 2020 shows a view of the Mutianyu Great Wall in Beijing, capital of China. The Mutianyu Great Wall is a major tourist attraction for autumn views in Beijing. (Xinhua/Ju Huanzong)
Photo taken on Oct. 24, 2020 shows a view of the Mutianyu Great Wall in Beijing, capital of China. The Mutianyu Great Wall is a major tourist attraction for autumn views in Beijing. (Xinhua/Ju Huanzong)
Photo taken on Oct. 24, 2020 shows a view of the Mutianyu Great Wall in Beijing, capital of China. The Mutianyu Great Wall is a major tourist attraction for autumn views in Beijing. (Xinhua/Ju Huanzong)
Aerial photo taken on Oct. 24, 2020 shows a view of the Mutianyu Great Wall in Beijing, capital of China. The Mutianyu Great Wall is a major tourist attraction for autumn views in Beijing. (Xinhua/Ju Huanzong)
Tourists visit the Mutianyu Great Wall in Beijing, capital of China, on Oct. 24, 2020. The Mutianyu Great Wall is a major tourist attraction for autumn views in Beijing. (Xinhua/Ju Huanzong)
Photo taken on Oct. 24, 2020 shows a view of the Mutianyu Great Wall in Beijing, capital of China. The Mutianyu Great Wall is a major tourist attraction for autumn views in Beijing. (Xinhua/Ju Huanzong)