Scenery of Hongze Lake in Huai'an, E China's Jiangsu
Xinhua
1545918906000
Aerial photo taken on Dec. 27, 2018 shows a view of the dam at Hongze Lake, in Huai'an of east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Wan Zhen)
Aerial photo taken on Dec. 27, 2018 shows a view of the dam at Hongze Lake, in Huai'an of east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Wan Zhen)
Aerial photo taken on Dec. 27, 2018 shows a view of the dam at Hongze Lake, in Huai'an of east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Wan Zhen)
Aerial photo taken on Dec. 27, 2018 shows a view of the dam at Hongze Lake, in Huai'an of east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Wan Zhen)
Aerial photo taken on Dec. 27, 2018 shows a view of the dam at Hongze Lake, in Huai'an of east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Wan Zhen)
Aerial photo taken on Dec. 27, 2018 shows a view of the dam at Hongze Lake, in Huai'an of east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Wan Zhen)
Aerial photo taken on Dec. 27, 2018 shows a view of the dam at Hongze Lake, in Huai'an of east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Wan Zhen)
Aerial photo taken on Dec. 27, 2018 shows a view of the dam at Hongze Lake, in Huai'an of east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Wan Zhen)
Aerial photo taken on Dec. 27, 2018 shows a view of the dam at Hongze Lake, in Huai'an of east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Wan Zhen)