Night view of Liuzhou, Guangxi
Xinhua
1592558297000
Aerial photo taken on June 17, 2020 shows the night view of Wenhui Bridge in Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhang Ailin)
Aerial photo taken on June 18, 2020 shows the night view of Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhang Ailin)
Aerial photo taken on June 17, 2020 shows the city view of Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhang Ailin)
Aerial photo taken on June 18, 2020 shows the night view of Hongguang Bridge in Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhang Ailin)
Aerial photo taken on June 18, 2020 shows the night view of Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhang Ailin)
Aerial photo taken on June 18, 2020 shows the night view of Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhang Ailin)
Aerial photo taken on June 17, 2020 shows the night view of Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhang Ailin)
Aerial photo taken on June 18, 2020 shows the night view of Baisha Bridge in Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhang Ailin)
Aerial photo taken on June 18, 2020 shows the night view of Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhang Ailin)