Glacier scenery in Subei Mongolian Autonomous County, NW China's Gansu
Xinhua
1534858918000
Photo taken on Aug. 20, 2018 shows the scenery of a glacier in Subei Mongolian Autonomous County, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Fan Peishen)
Photo taken on Aug. 20, 2018 shows the scenery of a glacier in Subei Mongolian Autonomous County, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Fan Peishen)
Photo taken on Aug. 20, 2018 shows the scenery of a glacier in Subei Mongolian Autonomous County, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Fan Peishen)
Photo taken on Aug. 20, 2018 shows the scenery of a glacier in Subei Mongolian Autonomous County, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Fan Peishen)
Photo taken on Aug. 20, 2018 shows the scenery of a glacier in Subei Mongolian Autonomous County, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Fan Peishen)