Aerial view of Longji terraced fields in Longsheng County, Guangxi
Xinhua
1602513870000
Tourists take cable cars to view the scenery of the Longji terraced fields in Longsheng County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Oct. 12, 2020. (Photos: Xinhua)
Aerial photo taken on Oct. 12, 2020 shows a view of the Longji terraced fields in Longsheng County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region.
Aerial photo taken on Oct. 12, 2020 shows a view of the Longji terraced fields in Longsheng County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region.
Aerial photo taken on Oct. 12, 2020 shows a view of the Longji terraced fields in Longsheng County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region.
Aerial photo taken on Oct. 12, 2020 shows a view of the Longji terraced fields in Longsheng County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region.