Scenery of Beipanjiang river valley in China's Guizhou
Xinhua
1533651555000
Photo taken on Aug. 7, 2018 shows the scenery of Beipanjiang river valley in Zhenfeng County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
Photo taken on Aug. 7, 2018 shows the scenery of Beipanjiang river valley in Zhenfeng County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
Aerial photo taken on Aug. 7, 2018 shows the scenery of Beipanjiang river valley in Zhenfeng County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
Aerial photo taken on Aug. 7, 2018 shows the scenery of Beipanjiang river valley in Zhenfeng County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
Photo taken on Aug. 7, 2018 shows the scenery of Beipanjiang river valley in Zhenfeng County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
Aerial photo taken on Aug. 7, 2018 shows the scenery of Beipanjiang river valley in Zhenfeng County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
Photo taken on Aug. 7, 2018 shows the scenery of Beipanjiang river valley in Zhenfeng County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
Photo taken on Aug. 7, 2018 shows the scenery of Beipanjiang river valley in Zhenfeng County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)