Qingdao Jiaodong Int'l Airport under construction in China's Shandong
Xinhua
1560354026000
Aerial photo taken on June 12, 2019 shows the Qingdao Jiaodong International Airport under construction in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Li Ziheng)
Aerial photo taken on June 12, 2019 shows the Qingdao Jiaodong International Airport under construction in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Li Ziheng)
Aerial photo taken on June 12, 2019 shows the Qingdao Jiaodong International Airport under construction in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Li Ziheng)
Aerial photo taken on June 12, 2019 shows the Qingdao Jiaodong International Airport under construction in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Li Ziheng)
Aerial photo taken on June 12, 2019 shows the Qingdao Jiaodong International Airport under construction in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Li Ziheng)