Tulips blossom in Tianjin, N China
Xinhua
1556177404000
Photo taken on April 24, 2019 shows tulips in Jizhou District of Tianjin, north China. (Xinhua/Ma Ping)
Photo taken on April 24, 2019 shows tulips in Jizhou District of Tianjin, north China. (Xinhua/Ma Ping)
Photo taken on April 24, 2019 shows tulips in Jizhou District of Tianjin, north China. (Xinhua/Ma Ping)
Photo taken on April 24, 2019 shows tulips in Jizhou District of Tianjin, north China. (Xinhua/Ma Ping)
Photo taken on April 24, 2019 shows tulips in Jizhou District of Tianjin, north China. (Xinhua/Ma Ping)