Tea garden in Youfangdian Township of Jinzhai County in China's Anhui
Xinhua
1557022384000
Aerial photo taken on May 3, 2019 shows a tea garden in Youfangdian Township of Jinzhai County in Lu'an, east China's Anhui Province. (Xinhua/Tao Ming)
Aerial photo taken on May 3, 2019 shows a tea garden in Youfangdian Township of Jinzhai County in Lu'an, east China's Anhui Province. (Xinhua/Tao Ming)
Farmers pick tea leaves at a tea garden in Mianchong Village of Youfangdian Township in Jinzhai County of Lu'an, east China's Anhui Province, May 3, 2019. (Xinhua/Tao Ming)
Aerial photo taken on May 3, 2019 shows a tea garden in Youfangdian Township of Jinzhai County in Lu'an, east China's Anhui Province. (Xinhua/Tao Ming)
Aerial photo taken on May 3, 2019 shows a tea garden in Youfangdian Township of Jinzhai County in Lu'an, east China's Anhui Province. (Xinhua/Tao Ming)
Aerial photo taken on May 3, 2019 shows a tea garden at Mianchong Village in Youfangdian Township of Jinzhai County in Lu'an, east China's Anhui Province. (Xinhua/Tao Ming)
Aerial photo taken on May 3, 2019 shows a tea garden in Youfangdian Township of Jinzhai County in Lu'an, east China's Anhui Province. (Xinhua/Tao Ming)
Aerial photo taken on May 3, 2019 shows a tea garden in Youfangdian Township of Jinzhai County in Lu'an, east China's Anhui Province. (Xinhua/Tao Ming)