In pics: withered lotus in rain in Huai'an City, E China's Jiangsu
Xinhua
1545747458000
Photo taken on Dec. 25, 2018 shows withered lotus in the rain in Huai'an City, east China's Jiangsu Province. (Photos: Xinhua)
Photo taken on Dec. 25, 2018 shows withered lotus in the rain in Huai'an City, east China's Jiangsu Province.
Photo taken on Dec. 25, 2018 shows withered lotus in the rain in Huai'an City, east China's Jiangsu Province.
Photo taken on Dec. 25, 2018 shows withered lotus in the rain in Huai'an City, east China's Jiangsu Province.
Photo taken on Dec. 25, 2018 shows withered lotus in the rain in Huai'an City, east China's Jiangsu Province.