In pics: 2019 Asian Sepaktakraw Championships men's regu final
Xinhua
1560354122000
Kritsanapong of Thailand competes during the men's regu final match of 2019 Asian Sepaktakraw Championships between Thailand and Malaysia in Kunming, southwest China's Yunnan Province, June 12, 2019. (Xinhua/Lin Yiguang)
Alongkorn (C) and Kritsanapong (R) of Thailand celebrate during the men's regu final match of 2019 Asian Sepaktakraw Championships between Thailand and Malaysia in Kunming, southwest China's Yunnan Province, June 12, 2019. (Xinhua/Lin Yiguang)
Alongkorn (R) of Thailand competes with Muhammad Noraizat Binmohd Nordin of Malaysia during the men's regu final match of 2019 Asian Sepaktakraw Championships between Thailand and Malaysia in Kunming, southwest China's Yunnan Province, June 12, 2019. (Xinhua/Lin Yiguang)
Alongkorn (R) of Thailand competes during the men's regu final match of 2019 Asian Sepaktakraw Championships between Thailand and Malaysia in Kunming, southwest China's Yunnan Province, June 12, 2019. (Xinhua/Lin Yiguang)
Alongkorn (Top) of Thailand competes with Muhammad Noraizat Binmohd Nordin of Malaysia during the men's regu final match of 2019 Asian Sepaktakraw Championships between Thailand and Malaysia in Kunming, southwest China's Yunnan Province, June 12, 2019. (Xinhua/Lin Yiguang)
Alongkorn (Top) of Thailand competes with Muhammad Noraizat Binmohd Nordin of Malaysia during the men's regu final match of 2019 Asian Sepaktakraw Championships between Thailand and Malaysia in Kunming, southwest China's Yunnan Province, June 12, 2019. (Xinhua/Lin Yiguang)
Alongkorn (L) of Thailand competes with Muhammad Noraizat Binmohd Nordin of Malaysia during the men's regu final match of 2019 Asian Sepaktakraw Championships between Thailand and Malaysia in Kunming, southwest China's Yunnan Province, June 12, 2019. (Xinhua/Lin Yiguang)