Cactus in Xiamen grows over ten metres
By Liang Wenxi
China Plus
1531806164000
A cactus has grown to over ten meters in Xiamen, Fujian Province, July 16, 2018. [Photo: IC]
A cactus has grown to over ten meters in Xiamen, Fujian Province, July 16, 2018. [Photo: IC]
A cactus has grown to over ten meters in Xiamen, Fujian Province, July 16, 2018. [Photo: IC]
A cactus has grown to over ten meters in Xiamen, Fujian Province, July 16, 2018. [Photo: IC]