Night view of Wuhan
Xinhua
1597416439000
Photo taken on Aug. 14, 2020 shows a night view of Wuhan, central China's Hubei Province. (Photos: Xinhua/Xiao Yijiu)
Photo taken on Aug. 14, 2020 shows a night view of the Yellow Crane Tower scenic area in Wuhan, central China's Hubei Province.
Photo taken on Aug. 14, 2020 shows a night view of Wuhan, central China's Hubei Province.
Photo taken on Aug. 14, 2020 shows a night view of Wuhan, central China's Hubei Province.
Photo taken on Aug. 14, 2020 shows a night view of Wuhan, central China's Hubei Province.