Plum blossoms in east China's Jiangsu
Xinhua
1545747296000
Photo taken on Dec. 25, 2018 shows plum blossoms in the rain in Huai'an City, east China's Jiangsu Province. (Photos: Xinhua)
Photo taken on Dec. 25, 2018 shows plum blossoms in the rain in Huai'an City, east China's Jiangsu Province.
Photo taken on Dec. 25, 2018 shows plum blossoms in the rain in Huai'an City, east China's Jiangsu Province.
Photo taken on Dec. 25, 2018 shows plum blossoms in the rain in Huai'an City, east China's Jiangsu Province.
Photo taken on Dec. 25, 2018 shows plum blossoms in the rain in Huai'an City, east China's Jiangsu Province.
Photo taken on Dec. 25, 2018 shows plum blossoms in the rain in Huai'an City, east China's Jiangsu Province.