Plants covered by ice and snow at Wanbaoshan wood farm in China's Hunan
Xinhua
1544402570000
Photo taken on Dec. 8, 2018 shows plants covered by ice and snow at Wanbaoshan wood farm in Da'an Township under Tujia-Miao Autonomous Prefecture of Xiangxi, central China's Hunan Province. (Xinhua/Zeng Xianghui)
Photo taken on Dec. 8, 2018 shows leaves covered by ice and snow at Wanbaoshan wood farm in Da'an Township under Tujia-Miao Autonomous Prefecture of Xiangxi, central China's Hunan Province. (Xinhua/Zeng Xianghui)
Photo taken on Dec. 8, 2018 shows leaves covered by ice and snow at Wanbaoshan wood farm in Da'an Township under Tujia-Miao Autonomous Prefecture of Xiangxi, central China's Hunan Province. (Xinhua/Zeng Xianghui)
Photo taken on Dec. 8, 2018 shows leaves covered by ice and snow at Wanbaoshan wood farm in Da'an Township under Tujia-Miao Autonomous Prefecture of Xiangxi, central China's Hunan Province. (Xinhua/Zeng Xianghui)
Photo taken on Dec. 8, 2018 shows plants covered by ice and snow at Wanbaoshan wood farm in Da'an Township under Tujia-Miao Autonomous Prefecture of Xiangxi, central China's Hunan Province. (Xinhua/Zeng Xianghui)
Photo taken on Dec. 8, 2018 shows leaves covered by ice and snow at Wanbaoshan wood farm in Da'an Township under Tujia-Miao Autonomous Prefecture of Xiangxi, central China's Hunan Province. (Xinhua/Zeng Xianghui)
Photo taken on Dec. 8, 2018 shows plants covered by ice and snow at Wanbaoshan wood farm in Da'an Township under Tujia-Miao Autonomous Prefecture of Xiangxi, central China's Hunan Province. (Xinhua/Zeng Xianghui)
Photo taken on Dec. 8, 2018 shows leaves covered by ice and snow at Wanbaoshan wood farm in Da'an Township under Tujia-Miao Autonomous Prefecture of Xiangxi, central China's Hunan Province. (Xinhua/Zeng Xianghui)
Photo taken on Dec. 8, 2018 shows leaves covered by ice and snow at Wanbaoshan wood farm in Da'an Township under Tujia-Miao Autonomous Prefecture of Xiangxi, central China's Hunan Province. (Xinhua/Zeng Xianghui)
Photo taken on Dec. 8, 2018 shows leaves covered by ice and snow at Wanbaoshan wood farm in Da'an Township under Tujia-Miao Autonomous Prefecture of Xiangxi, central China's Hunan Province. (Xinhua/Zeng Xianghui)