View of Hongfeng Lake scenic area in Guizhou
Xinhua
1592753569000
Aerial photo taken on June 21, 2020 shows a view of the Hongfeng Lake scenic area in Qingzhen City, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
Aerial photo taken on June 21, 2020 shows a view of the Hongfeng Lake scenic area in Qingzhen City, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
People have fun at the Hongfeng Lake scenic area in Qingzhen City, southwest China's Guizhou Province, on June 21, 2020. (Xinhua/Tao Liang)
Aerial photo taken on June 21, 2020 shows a view of the Hongfeng Lake scenic area in Qingzhen City, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
Aerial photo taken on June 21, 2020 shows a view of the Hongfeng Lake scenic area in Qingzhen City, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
Aerial photo taken on June 21, 2020 shows a view of the Hongfeng Lake scenic area in Qingzhen City, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
Aerial photo taken on June 21, 2020 shows boats at the Hongfeng Lake scenic area in Qingzhen City, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
Aerial photo taken on June 21, 2020 shows a view of the Hongfeng Lake scenic area in Qingzhen City, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
Aerial photo taken on June 21, 2020 shows a view of the Hongfeng Lake scenic area in Qingzhen City, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
Aerial photo taken on June 21, 2020 shows a view of the Hongfeng Lake scenic area in Qingzhen City, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
Aerial photo taken on June 21, 2020 shows a view of the Hongfeng Lake scenic area in Qingzhen City, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
Aerial photo taken on June 21, 2020 shows a view of the Hongfeng Lake scenic area in Qingzhen City, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)