Night scenery of Zhenyuan ancient city, China's Guizhou
Xinhua
1547683574000
Photo taken on Jan. 15, 2019 shows lanterns in Zhenyuan ancient city, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Cai Xingwen)
Photo taken on Jan. 15, 2019 shows lanterns in Zhenyuan ancient city, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Tao)
Photo taken on Jan. 15, 2019 shows lanterns in Zhenyuan ancient city, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Tao)
Photo taken on Jan. 15, 2019 shows lanterns in Zhenyuan ancient city, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Tao)
Photo taken on Jan. 15, 2019 shows lanterns in Zhenyuan ancient city, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Cai Xingwen)
Photo taken on Jan. 15, 2019 shows lanterns in Zhenyuan ancient city, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Cai Xingwen)