Scenery of Yangjie Town of Xundian Hui and Yi Autonomous County in SW China
Xinhua
1535848396000
Aerial photo taken on Sept. 1, 2018 shows the scenery of Yangjie Town of Xundian Hui and Yi Autonomous County in southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Yang Zongyou)
Aerial photo taken on Sept. 1, 2018 shows the scenery of Yangjie Town of Xundian Hui and Yi Autonomous County in southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Yang Zongyou)
Aerial photo taken on Sept. 1, 2018 shows the scenery of Yangjie Town of Xundian Hui and Yi Autonomous County in southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Yang Zongyou)
Aerial photo taken on Sept. 1, 2018 shows the scenery of Yangjie Town of Xundian Hui and Yi Autonomous County in southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Yang Zongyou)
Aerial photo taken on Sept. 1, 2018 shows the scenery of Yangjie Town of Xundian Hui and Yi Autonomous County in southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Yang Zongyou)
Aerial photo taken on Sept. 1, 2018 shows the scenery of Yangjie Town of Xundian Hui and Yi Autonomous County in southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Yang Zongyou)