Spring scenery in Guizhou
Xinhua
1614392988000
Aerial photo taken on Feb. 24, 2021 shows the spring scenery near Guandong Township of Congjiang County, southwest China's Guizhou Province.
Aerial photo taken on Feb. 24, 2021 shows the spring scenery near Guandong Township of Congjiang County, southwest China's Guizhou Province.
Aerial photo taken on Feb. 24, 2021 shows the spring scenery near Guandong Township of Congjiang County, southwest China's Guizhou Province.
Aerial photo taken on Feb. 24, 2021 shows the spring scenery near Guandong Township of Congjiang County, southwest China's Guizhou Province.
Aerial photo taken on Feb. 24, 2021 shows the spring scenery near Guandong Township of Congjiang County, southwest China's Guizhou Province.
Aerial photo taken on Feb. 24, 2021 shows the spring scenery near Guandong Township of Congjiang County, southwest China's Guizhou Province.
Photo taken on Feb. 24, 2021 shows the spring scenery near Guandong Township of Congjiang County, southwest China's Guizhou Province.