Autumn scenery of Xinglong Mountain in Gansu
Xinhua
1602429419000
Aerial photo taken on Oct. 11, 2020 shows the autumn scenery of Xinglong Mountain in Yuzhong County, northwest China's Gansu Province. (Photo by Wang Kexian/Xinhua)
Aerial photo taken on Oct. 11, 2020 shows tourists visiting Xinglong Mountain in Yuzhong County, northwest China's Gansu Province. (Photo by Wang Kexian/Xinhua)
Tourists visit Xinglong Mountain in Yuzhong County, northwest China's Gansu Province, Oct. 11, 2020. (Photo by Wang Kexian/Xinhua)
Tourists visit Xinglong Mountain in Yuzhong County, northwest China's Gansu Province, Oct. 11, 2020. (Photo by Wang Kexian/Xinhua)
Aerial photo taken on Oct. 11, 2020 shows the autumn scenery of Xinglong Mountain in Yuzhong County, northwest China's Gansu Province. (Photo by Wang Kexian/Xinhua)