Flamingos seen in east China's Shangfangshan Forest Zoo
Xinhua
1541781003000

Photo taken on Nov. 8, 2018 shows flamingos at a pond in the Shangfangshan Forest Zoo in Suzhou, east China's Jiangsu Province. (Photo: Xinhua)

Photo taken on Nov. 8, 2018 shows flamingos at a pond in the Shangfangshan Forest Zoo in Suzhou, east China's Jiangsu Province. (Photo: Xinhua)

Photo taken on Nov. 8, 2018 shows flamingos at a pond in the Shangfangshan Forest Zoo in Suzhou, east China's Jiangsu Province.  (Photo: Xinhua)

Photo taken on Nov. 8, 2018 shows flamingos at a pond in the Shangfangshan Forest Zoo in Suzhou, east China's Jiangsu Province.  (Photo: Xinhua)

Photo taken on Nov. 8, 2018 shows flamingos at a pond in the Shangfangshan Forest Zoo in Suzhou, east China's Jiangsu Province.  (Photo: Xinhua)