Scenery of Hanfeng Lake in Chongqing
People's Daily Online
1634629057000
Aerial photo taken on Oct. 18, 2021 shows the sunset scenery of Hanfeng Lake in Kaizhou District of Chongqing, southwest China. (Xinhua/Liu Chan)
Photo taken on Oct. 18, 2021 shows the sunset scenery of Hanfeng Lake in Kaizhou District of Chongqing, southwest China. (Xinhua/Liu Chan)
Aerial photo taken on Oct. 18, 2021 shows the sunset scenery of Hanfeng Lake in Kaizhou District of Chongqing, southwest China. (Xinhua/Liu Chan)
Aerial photo taken on Oct. 18, 2021 shows the sunset scenery of Hanfeng Lake in Kaizhou District of Chongqing, southwest China. (Xinhua/Liu Chan)
Photo taken on Oct. 18, 2021 shows the night scenery of Hanfeng Lake in Kaizhou District of Chongqing, southwest China. (Xinhua/Liu Chan)
Aerial photo taken on Oct. 18, 2021 shows the scenery of Hanfeng Lake in Kaizhou District of Chongqing, southwest China. (Xinhua/Liu Chan)
Aerial photo taken on Oct. 18, 2021 shows the scenery of Hanfeng Lake in Kaizhou District of Chongqing, southwest China. (Xinhua/Liu Chan)
Photo taken on Oct. 18, 2021 shows the sunset scenery of Hanfeng Lake in Kaizhou District of Chongqing, southwest China. (Xinhua/Liu Chan)