Scenery of Yuhuagu scenic spot in Qianxi County of Tangshan
Xinhua
1556160620000
Aerial photo taken on April 24, 2019 shows the scenery of Yuhuagu scenic spot in Qianxi County of Tangshan City, north China's Hebei Province. (Xinhua/Yang Shiyao)
Tourists visit the Yuhuagu scenic spot in Qianxi County of Tangshan City, north China's Hebei Province, April 24, 2019. (Xinhua/Yang Shiyao)
Tourists visit the Yuhuagu scenic spot in Qianxi County of Tangshan City, north China's Hebei Province, April 24, 2019. (Xinhua/Yang Shiyao)
Aerial photo taken on April 24, 2019 shows the scenery of Yuhuagu scenic spot in Qianxi County of Tangshan City, north China's Hebei Province. (Xinhua/Yang Shiyao)
Tourists visit the Yuhuagu scenic spot in Qianxi County of Tangshan City, north China's Hebei Province, April 24, 2019. (Xinhua/Yang Shiyao)
Aerial photo taken on April 24, 2019 shows the scenery of Yuhuagu scenic spot in Qianxi County of Tangshan City, north China's Hebei Province. (Xinhua/Yang Shiyao)