Tourists experience rock climbing in SW China’s Chongqing
GMW.cn
1527127653000
Tourists climb the 300-meter-long, 900-meter-high cliff at the Jiuchongtian Scenic Spot in Fengdu County, southwest China’s Chongqing. (Photo by Lin Dengzhou/ Guangming Picture)
Tourists climb the 300-meter-long, 900-meter-high cliff at the Jiuchongtian Scenic Spot in Fengdu County, southwest China’s Chongqing. (Photo by Lin Dengzhou/ Guangming Picture)
Tourists climb the 300-meter-long, 900-meter-high cliff at the Jiuchongtian Scenic Spot in Fengdu County, southwest China’s Chongqing. (Photo by Lin Dengzhou/ Guangming Picture)