Scenery of Lianhuashan ecological tourism resort in Changchun, China's Jilin
Xinhua
1568350494000
People view flowers at Lianhuashan ecological tourism resort in Changchun, capital of northeast China's Jilin Province, Sept. 4, 2019. (Xinhua/Lin Hong)
Flowers are seen at Lianhuashan ecological tourism resort in Changchun, capital of northeast China's Jilin Province, Sept. 4, 2019. (Xinhua/Lin Hong)
People pose for photos in a flower field at Lianhuashan ecological tourism resort in Changchun, capital of northeast China's Jilin Province, Sept. 4, 2019. (Xinhua/Lin Hong)
People walk in flowers at Lianhuashan ecological tourism resort in Changchun, capital of northeast China's Jilin Province, Sept. 4, 2019. (Xinhua/Lin Hong)
People take photos in a flower field at Lianhuashan ecological tourism resort in Changchun, capital of northeast China's Jilin Province, Sept. 4, 2019. (Xinhua/Lin Hong)
A bee rests on a flower at Lianhuashan ecological tourism resort in Changchun, capital of northeast China's Jilin Province, Sept. 4, 2019. (Xinhua/Lin Hong)
A woman poses for photos in a flower field at Lianhuashan ecological tourism resort in Changchun, capital of northeast China's Jilin Province, Sept. 4, 2019. (Xinhua/Lin Hong)